Barbicide desinfektionsspray

Effektiv og anerkendt desinfektionsspray til hårde overflader

Barbicide Desinfektions Spray gør det nemt at holde overfladerne rene og fri for bakterier/virus! Med denne spray opnår du en endnu bedre hygiejne i salonen. Barbicide renser og desinficerer effektivt overfladerne på bordplader, barberstole, stål, telefoner, dankortterminaler, plast, keramik, vaskestole og andre møbler! Er dog ikke egnet til porøse instrumenter og materialer.

Med Barbicide Desinfektions Spray holder du nemt alle overflader rene, og du sikrer både dig selv ofg dine kunder et rent og hygienjnisk miljø, fri for bakterier og virus. Dine kunder er i dag langt mere opmærksomme på  din håndtering og rengøring af salonen og værktøj, og brug af Barbicide desinfektionsspray er med til at gøre kunderne tryggere ved at besøge dig. Barbicide Desinfektionsspray hjælper effektivt med at bekæmpe virus, bakterier, svampe, hepatitis B + C, pseudomonas, salmonella og stafylokokker.

Desinfektionssprayen kan med stor fordel bruges i frisørsaloner, skønhedssaloner og tatoveringsforretninger, hvor kravene til et rent og hygiejnisk arbejdsmiljø er høje. 

Barbicide er et særdeles velkendt brand i USA indenfor desinfektion og rengøring, og har i mange år også været på det europæiske marked. 

Barbicide Desinfektionsspray er klar til brug og anvendes således ufortyndet. Spray direkte på genstandene med en afstand på 20-30 cm, så overfladen bliver dækket. Lad det virke i 3 minutter og tør efter med en fugtig klud.

​​-----------

Testet i henhold til EF-forskrifterne EN 14561 og EN 14562.
​​​​​Aktive stoffer pr 100g: kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16alkyldimethylchorider 0,3, propan-ol 0,764 g
Øvrige ingredienser: Vand
Brugsområde: Desinfektion

Advarsel: Brandfarlig. Opbevares væk fra børns rækkevidde. Farlig ved indtagelse. Irriterer øjne og hud. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Forsigtighedsregler: undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. Kommer produktet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Må ikke tømmes i kloak afløb. Afleverer evt. indhold og flaske til et samlingssted for farligt affald. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Må kun bruges på steder med god ventilation. Undgå udledning til miljøet. Tilsætning: Natriumnitrit
Link til SIKKERHEDSDATABLAD

Leveres i flaske med pumpespray.
Indhold: 1000ml (1 liter)

Varenr. DES015